Op vrijdag 10 december 2021, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Dit betreft wederom een korte online-bijeenkomst (via Teams).

Gespreksonderwerp is een casus die is ingebracht door Willem Hein Hogerzeil. De uitspraak van de LGC (10726) treft u hier aan.

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Mocht iemand nog aanvullende onderwerpen voor de agenda dan kunnen we kijken of en hoe die voor deze of een volgende bijeenkomst worden ingepast.

Ook voor 2022 staan de bijeenkomsten telkens gepland op de tweede vrijdag van de maand (m.u.v. de maand augustus), van 16.00 tot 17.00 uur, online (via Teams). Deze korte bijeenkomsten vinden in 2022 plaats op: 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni, 8 juli, 9 september, 14 oktober, 11 november, en 9 december.