De laatste coronaontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het bestuur heeft besloten de algemene ledenvergadering en het najaarssymposium anders in te richten. Hoewel een bijeenkomst met coronatoegangsbewijzen niet verboden is , voelde het voor het bestuur na de oproep van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken en het aantal contacten terug te brengen toch niet goed om een jaarvergadering met 100 aanwezige leden doorgang te laten vinden. Het bestuur heeft daarom met pijn in het hart besloten om de jaarvergadering grotendeels digitaal te laten plaatsvinden. Mocht u zich nog niet hebben aangemeld dan wordt u vriendelijk gevraagd u alsnog voor deze digitale jaarvergadering op voorhand aan te melden via de aanmeldpagina.
Om een soepel verloop van de digitale jaarvergadering te garanderen zullen de pre-adviseurs en enkele bestuursleden wel in het Kasteel Woerden aanwezig zijn. Vanuit het Kasteel Woerden verzorgt het bestuur – via Zoom – digitaal eerst de ALV en vervolgens de jaarvergadering met de behandeling van het preadvies. Aangemelde leden kunnen via Zoom inloggen en digitaal deelnemen aan de ALV en het najaarssymposium via links die de leden per nieuwsbrief ontvangen hebben.

Leden kunnen via de chat of via de microfoon vragen stellen. Het bestuur hoopt dat de leden mooie vragen hebben voor de pre-adviseurs en dat wij digitaal een boeiend debat kunnen voeren. Leden worden opgeroepen de vragen op voorhand toe te sturen aan secretaris@vvonderwijsrecht.nl

Het digitale preadvies treft u hier aan. Het boekje zal waarschijnlijk net na de jaarvergadering worden verzonden en worden bezorgd op uw thuis- of kantooradres.

Voor de digitale bijeenkomst wordt hetzelfde programma en dezelfde tijden aangehouden. De koffie, lunch en borrel komen met de digitale uitvoering van het programma helaas te vervallen. Leden die zich hebben aangemeld voor de lunch en hiervoor hebben betaald, krijgen deze betaling teruggestort.

Programma najaarssymposium met voorafgaand ALV
10.00 – 10.15 uur: Inloop
10.15 – 11.15 uur: ALV
11.15 – 11.30 uur: Pauze
11.30 – 12.30 uur: Eerste deel symposium
11.30 – 12.30 uur: Toelichting op het preadvies en eerste vragen over het preadvies
12.30 – 14.00 uur: Pauze
14.00 – 16.30 uur: Tweede deel symposium