Eerder heeft het bestuur de leden al bericht dat het bestuur de ledenadministratie graag wil automatiseren en wil verbinden met een ledenportal op de website. Dit heeft veel voordelen. Niet alleen kunnen leden dan zelf hun gegevens wijzigen op de website, ook kunnen leden zich in de toekomst via de website aanmelden voor bijeenkomsten van de VvO. Ook de verzending en inning van de contributies zou met een geautomatiseerd ledenbestand eenvoudiger moeten worden. Het bestuur heeft een keuze gemaakt voor de softwarepakketten MMS (MyMemberSoftware), een door verenigingen veel gebruikt softwarepakket en Conscribo voor de financiële administratie. Licenties zijn inmiddels aangeschaft. Het bestuur krijgt hulp bij de inrichting van het ledenportal op de website.