Stefan Philipsen

Responsief onderwijsrecht

Prof. dr. Renée van Schoonhoven

De verticale scholengemeenschap vmbo-mbo: jongleren met onderwijswetten

Een onderdeel van het wetsvoorstel Bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs is het mogelijk maken van de zogeheten verticale scholengemeenschap. Wat behelst echter die nieuwe figuur en hoe wordt daarbinnen – in voorkomende gevallen – de neutraliteit gewaarborgd van een openbare school voor voortgezet onderwijs?

Mr. J. van Emden

Recht op onbereikbaarheid: noodzakelijke paradigmaverschuiving of utopie?

De vermeende schadelijke effecten van de bereikbaarheid buiten werktijd worden besproken en er wordt gekeken naar de ontwikkelingen die op dit moment spelen op Europees, nationaal en (onderwijs) cao-niveau.

Mr. W.D. Berkhout en S.J. Hendriks LLB

Kroniek: Medezeggenschap 2019-2020

In deze kroniek wordt ingegaan op recente en aanstaande wijzigingen van de Wet medezeggenschap op scholen en vervolgens worden de relevante uitspraken op het vlak van medezeggenschap in de jaren 2019 en 2020 besproken.

JURISPRUDENTIE ONDERWIJSRECHT

Overzicht Jurisprudentie po, vo en mbo

Uitspraken 85 t/m 106

Mr. E.C. Appels-de Groot

Mr. P.H.M. Kanters