Voor het webinar van de VvO-werkgroep Bestuur en Management op woensdag 9 juni 2021 is dit het programma:

12.00 – 12.10 uur:   Inloop

12.10 – 12.15 uur:   Welkom

12.15 – 12.45 uur:   Gerechtshof Amsterdam 2 maart 2021 (ECLI:NL:GHAMS:2021:582) inzake ontslag directeur-bestuurder Haga Lyceum: enkele overwegingen

Judith Wintgens-van Luijn, advocaat ondernemingsrecht bij Boels Zanders

12.45 – 13.30 uur:   Nationaal Programma Onderwijs en medezeggenschap

Cécile de Vos, directeur-bestuurder Stichting Onderwijsgeschillen Beide sprekers zullen een inleiding van circa 15 minuten verzorgen, aansluitend is er gelegenheid voor vragen en discussie.

Geïnteresseerden kunnen zich voor dit webinar aanmelden bij Noëlle van Beusecom, beusecom@boelszanders.nl, onder vermelding van VvO Werkgroep B&M 9 juni 2021. Na aanmelding krijg je een Teamsuitnodiging voor het webinar en documentatie ter voorbereiding.