COLUMN

Profielscherts

Renée van Schoonhoven

ARTIKELEN

Kenniskring Onderwijsrecht Beroepsonderwijs

Rechtsbescherming mbo-student: besluit of beslissing, dat is de vraag

Het wetsvoorstel Verbetering rechtsbescherming van mbo-studenten legt een evenwichtig pakket aan veranderingen neer, waarmee rechtsverhoudingen in deze onderwijssector meer gelijk worden getrokken aan die in andere onderwijssectoren sinds jaar en dag gebruikelijk zijn.

Mr. G.T.  Terpstra

Identiteitsbeleid in het bijzonder onderwijs: grenzen en bewegingsruimte

Wat mag er staan in ‘identiteitsverklaringen’ die ouders moeten ondertekenen voor toelating van hun kinderen op reformatorische scholen? En hoe dient de overheid om te gaan met vermeend anti-integratief onderwijs op een islamitische school?

Mr. J. Streefkerk

Kroniek: Klachtrecht in het funderend onderwijs

Deze kroniek gaat mede in op de ontwikkeling van het klachtrecht, naast uiteraard het vertrouwde overzicht van uitspraken uit de afgelopen jaren. Ook de nieuwe WVO bevat enkele noemenswaardige elementen. Aanleiding om het klachtrecht te herwaarderen als onderdeel van de autonome positie van een school.

Mr. P.H.M. Kanters en Mr. W. Lindeboom

Kroniek: Gelijke behandeling 2018-2020

In de kroniek worden alle relevante oordelen van het College voor de Rechten van de Mens uit de verslagperiode behandeld en voorzien van een uitgebreid – of minder uitgebreid – commentaar.

JURISPRUDENTIE ONDERWIJSRECHT

Overzicht Jurisprudentie po, vo en mbo

Uitspraken 43 t/m 62

Mr. E.C. Appels-de Groot

Mr. P.H.M. Kanters