Op donderdag 4 maart 2021 organiseert de Vereniging voor Onderwijsrecht haar 2e lunchbijeenkomst van dit jaar.

Spreker : Niels Rijke

Onderwerp : Identiteitsgebonden benoemings- en toelatingsbeleid op orthodox-protestantse basis- en middelbare scholen in Nederland

Tijdstip : 12.00 – 13.30 uur

De lezing van Niels Rijke zal gaan over identiteitsgebonden benoemings- en toelatingsbeleid op orthodox-protestantse basis- en middelbare scholen in Nederland. Hij zal in zijn presentatie onder andere ingaan op het debat dat recent in de Tweede Kamer plaatsvond over identiteitsverklaringen die een aantal reformatorische scholen aan ouders vraagt te ondertekenen. Daarin wordt onder meer gevraagd om onderschrijving van Bijbelse leerstellingen die gebaseerd zijn op de tien geboden en onder andere uitdrukking geven aan opvattingen over seksualiteit. Wie de verklaring niet ondertekent, wordt niet toegelaten.

Guido Terpstra zal het onderwerp belichten vanuit het perspectief van de Awgb en daarbij in het bijzonder ingaan op de strekking van de Awgb zoals deze wet luidt na de wijziging uit 2015.

Kees Jansen zal als referent optreden.

Niels Rijke is in november 2019 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar het identiteitsgebonden benoemingsbeleid ten aanzien van personeel op orthodox-protestantse basis- en middelbare scholen in Nederland in relatie tot mensenrechten. (u vindt zijn proefschrift hier: https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/386506/2-rijkeeenvoortdurendeschoolstrijdproefschriftdef.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Guido Terpstra, is docent staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkt aan een proefschrift over de betekenis van het gelijkheidsbeginsel in de multiculturele samenleving. 

Kees Jansen is als jurist verbonden aan Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs.

U kunt deelnemen via Zoom. VvO-leden hebben op vrijdag 19 februari 2021 een email ontvangen met links voor de digitale lezingen. Indien u VvO-lid bent maar deze email niet heeft ontvangen, wordt u verzocht een email te sturen aan de secretaris via secretaris@vvonderwijsrecht.nl