Onder de titel ‘(bindend) studieadvies: nu straks en in de toekomst’ organiseert de Werkgroep Hogeronderwijsrecht een discussiebijeenkomst via MS -teams.

Het studieadvies was onomstreden totdat het een “bindend” studieadvies werd. De laatste tijd zijn de nodige onderzoeken gedaan naar effect en effectiviteit. De coronatijd heeft instellingsbeleid op zijn kop gezet met allerlei uitvoeringsmodaliteiten en coulanceregelingen en ook in de politiek is de discussie heropend (er zijn zometeen verkiezingen nietwaar). Tijd dus voor een goed gesprek over standen van zaken, aanpak, voornemens, legaliteit en legitimiteit. Over het nu, het straks en het daarna.

Literatuur: WHW-pocket, editie 2021, pg. 186-191, 289 en 380/381

Bijzondere procedure voor aanmelding en deelnamebevestiging:
Deze 22e Werkgroep Hogeronderwijsrecht van de Vereniging voor Onderwijsrecht moet helaas nog online en gaat daarom een lunchbijeenkomst zijn. Eigen lunch en koffie meenemen en …. deze groep bestaat dit jaar 10 jaar, dus ook taart !
In de aangepaste opzet is anders dan anders voor deze bijeenkomst geen externe inleider / hoofdgast uitgenodigd. Daarom vragen we om bij aanmelding in 1-2 zinnen te specificeren welk bsa-gerelateerd vraagstuk je specifiek aan de orde wilt stellen (en heel kort toelicht tijdens de ronde tafel). In beginsel is dit de conditie; het geeft in ieder geval voorrang bij eventueel nodig loting voor deelname.
Deelnamebevestiging in de vorm van vergaderlink ontvang je kort tevoren van de gastheer: TriasNet Consultants. Echter: deze online-vorm kent een deelname-limiet van 20 personen (zonodig na loting waarover de uitslag niet wordt gecorrespondeerd). Laat je daardoor niet weerhouden om aan te melden, desnoods doen we ‘m 2x, maar wees dus prudent en meld je in nood meteen af, zodat je plek wordt bezet door een collega op de reservelijst. Zoals altijd is dit een open uitnodiging, is VvO-lidmaatschap niet vereist en zijn er ook voor niet-leden geen kosten aan deelname verbonden
Aanmelden met naam, functie en instelling, kan alleen via info@triasnet.nl

AGENDA 22e VvO-werkgroep Hogeronderwijsrecht: Online Ronde Tafel ‘(B)SA’
12:40 – Inloggen
12:45 – 12:50 Introductie van de voorzitter van de werkgroep Hogeronderwijsrecht
12:50 – 13:00 Tour de Table en inventarisatie subonderwerpen
13:00 – 14:00 Table Ronde