Op vrijdag 13 september a.s. staat er weer een bijeenkomst van de werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Klik hier voor een voorlopige agenda voor de te behandelen onderwerpen en informatie over aanmelding/locatie/tijdstip.