Laden Evenementen

Afgelopen Evenementen

Evenementen Zoeken en weergeven navigatie

Evenement weergaven navigatie

december 2019

Afscheidsrede prof. mr. M.T.A.B. Laemers

12 december 2019 @ 15:45
Hoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105
Amsterdam, 1081HV
+ Google Maps

Onze voorzitter, mevrouw prof. mr. M.T.A.B. Laemers, Miek, spreekt vanwege haar afscheid tijdens een openbare zitting van het College van Decanen van de Vrije Universiteit een rede uit getiteld: Onderwijsrecht omdat ons onderwijs bijzonder is De zitting is bepaald op 12 december 2019 om 15.45 precies, in de aula van de universiteit, De Boelelaan 1105 te Amsterdam. Het bestuur van de VvO brengt deze uitnodiging van de rector magnificus en de decaan van de faculteit der Rechtsgeleerdheid graag onder uw…

Meer weten »

april 2020

Masterclass rechtspersonenrecht in het onderwijs

16 april 2020 @ 12:30 - 17:30
Hoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105
Amsterdam, 1081HV
+ Google Maps
€395

Masterclass rechtspersonenrecht in het onderwijs (donderdag 16 april 2020) NIEUW Tijdens deze masterclass bespreken docenten bestuurlijke modellen in het algemeen en de toepassing in het onderwijs in documenten. Niet eerder kwamen de modellen in de onderwijswetgeving en het bredere verband van het rechtspersonenrecht geïntegreerd aan bod. De cursus is daarom aan te bevelen voor bestuurders, toezichthouders, bestuurssecretarissen, juristen, adviseurs, notarissen en advocaten. Direct aanmelden  

Meer weten »

mei 2020

School en Wet bestaat dit jaar 100 jaar

3 mei 2020 @ 00:00
Gratis

Helaas kan in de huidige omstandigheden het op 13 mei 2020 geplande symposium geen doorgang vinden en is verzet naar een later te bepalen datum in 2021. Begin januari (of eerder) maakt de uitgever een definitieve datum bekend.  

Meer weten »

september 2020

Werkgroep hoger onderwijs via Teams

21 september 2020 @ 14:50 - 17:00

Vanwege de coronacrisis een online-bijeenkomst van de werkgroep hoger onderwijsrecht, over “Coronabeleid en juridische grondslagen in studiejaar 2020-2021”. Maandag 21 september 2020 van 14.50 tot 17.00 uur via Teams. Op de agenda staan o.a.: een bespreking van de stand van zaken en ontwikkelingen met het oog op zorgvuldig beleidsjuridisch advies en juridisch verantwoorde uitvoering van “Coronaregels en -beleid” in studiejaar 2020-2021. Bijv. zijn onderwerpen voor deze tour d’horizon: voortgang onderzoek, vooropleidingseisen, artikel 7.37c, toelating, studiebegeleiding, tentaminering, privacy, gezondheidszorg, bsa verlies geldigheidsduur,…

Meer weten »

Werkgroep medezeggenschapsrecht en klachtrecht via Teams

25 september 2020 @ 14:00 - 17:00

Vanwege de corona-crisis: wordt het deze keer een online-bijeenkomst (via Teams). Aanvangstijd is 14.00 uur, tot uiterlijk 17.00 uur. Op de agenda staan o.a.: De positie PMR bij wijziging grondslag, door Marcel Koning Toelichting: de WMS-artikelen 13 lid 1 sub c en 14 lid 2 onder b regelen m.b.t. de grondslag van de school een instemmingsaangelegenheid voor de oudergeleding van de MR. Maar zou, mede gelet op de ingrijpende gevolgen van deze besluiten voor het personeel, deze bevoegdheid niet beter op…

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen