AANMELDINGS- EN TOELATINGSBELEID

Deze werkgroep richt zich op de juridische vragen rond aanmelding en toelating tot het onderwijs van basisschool tot Universiteit in het algemeen en in het bijzonder op de wijze waarop aanmeldings- en toelatingsbeleid kan worden gebruikt in het kader van het tegengaan van segretatie. Het beleid rond aanmelding en toelating ter bestrijding van segregatie heeft belangrijke onderwijsrechtelijke aspecten die bestudering door een werkgroep van de VvO verdient.

Onderwerpen voor deze werkgroep zijn:

  • relatie van een dergelijk beleid tot de vrijheid van onderwijs;
  • beoordelen vanuit onderwijsrechtelijke kant van de verschillende varianten zoals die in de gemeenten worden voorgesteld;
  • bestuderen van de jurisprudentie.

Er is een groep op LinkedIn m.b.t. dit onderwerp. Deze vindt u hier.

Aanmelden kan via de website van de VvO of via jpeters@kabelfoon.nl 

Winkelwagen

Interesse in Lidmaatschap?

klik hier om lid te worden van VvO, of bekijk de lidmaatschap tarieven.